Fotoalbum

Vatnadís och Jökull Januari

Jórsbarnen Gladur och Ýnja

Tandri och Jökull

Tandri -11

þufa och Jökull

þufa

Sif och Jökull

Silja och Jökull

Silja

Unghästarna leker.

Saela

Saela

Vatnadis

Vatnadis