Húgó från Allemansängen född 23/5
U:Æsa från Allemansängen och E: Bastian f Þoreyarnupi

Halldis från Allemansängen 30/5

U: Halla f. Árbakka och E:Öðlingur f. Allemansängen

Hildur f 7/8 U: Solvej f. Bolandet och Bastian

Heljar f. Allemansängen

U: Kilja f Vindási och E: Bastian